Pouličné osvetlenie a autonehody

2023-08-23

Pouličné osvetlenie zohráva kľúčovú úlohu pri predchádzaní dopravným nehodám, aj keď je to niečo, na čo väčšina vodičov zvyčajne nemyslí. Bez dostatočného osvetlenia je pre vodičov oveľa ťažšie vidieť potenciálne nebezpečenstvá na ceste, dopravné značky, ostatných vodičov, chodcov a cyklistov. Zlé osvetlenie môže navyše zhoršiť určité riziká pri jazde. Pouličné svetlá musia byť umiestnené spôsobom, ktorý je prospešný a nie škodlivý.

Význam pouličného osvetlenia

Znižuje pouličné osvetlenie nehodovosť? Absolútne. Ako si každý vodič vie predstaviť, pouličné osvetlenie je mimoriadne dôležité pri predchádzaní dopravným nehodám. Tu je niekoľko dôvodov, prečo:


  • Pouličné svetlá zviditeľňujú potenciálne nebezpečenstvá— Ak vodič nevidí potenciálne nebezpečenstvo na ceste alebo ho vidí bez dostatočného času na vykonanie preventívnych opatrení SPD, je oveľa ťažšie vyhnúť sa nehode. Napríklad svetelné zvieratá Nema Socket s krytím IP66 na ceste, zastavené vozidlá na okraji cesty a uvoľnené predmety na ceste sú príčinou dopravných nehôd, keď ich vodiči nevidia, že prichádzajú, aby sa im vyhli. Tieto nebezpečenstvá sú zreteľnejšie, keď sú v noci osvetlené pouličným svetlom.  • Pouličné osvetlenie pomáha udržiavať chodcov a cyklistov v bezpečí— Aj keď majú cyklisti oblečené reflexné prvky a prechádzajú cez chodníky, môžu byť v tme ťažko viditeľní. Ak v blízkosti nie je pouličné osvetlenie, ktoré by ich osvetľovalo, riziko nehody sa ešte zvyšuje. Toto nebezpečenstvo sa ešte viac zvyšuje pre chodcov, pretože fotobunka má menší vizuálny profil ako cyklisti a môže byť ťažšie vidieť, či majú na sebe tmavé oblečenie. Keď sa rozsvieti pouličné osvetlenie, motoristi ľahšie spozorujú zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci a cyklisti.
  • Pouličné svetlá pomáhajú vodičom bezpečne sa pohybovať po cestách— Značky s obmedzením rýchlosti, značky zastavte a dajte prednosť, varovania pred ostrými zákrutami a iné dopravné značky poskytujú vodičom dôležité informácie, najmä v noci. Ak však vodič nevidí značku rýchlostného limitu z dôvodu nedostatočného osvetlenia, nemusí vedieť, že má spomaliť alebo že prichádza ostrá zákruta, čo môže viesť k nehode.
  • Pouličné svetlá pomáhajú vodičom vidieť sa navzájom— V hlbokej noci môže byť pre vodičov problém vidieť okolo seba iné vozidlá, aj keď iné autá majú zapnuté svetlá. Zmeny jazdných pruhov, spájanie jazdných pruhov a odbočovanie sú obzvlášť nebezpečné v situáciách, keď majú vodiči nízku viditeľnosť. Pouličné osvetlenie môže minimalizovať pravdepodobnosť nehody tým, že vodičom uľahčí videnie ostatných vozidiel okolo seba.