Čo je to svietidlo triedy I, triedy II a triedy III

2023-08-01

Svietidlo triedy I sa vzťahuje na bezpečnostnú ochranu, ktorú je potrebné chrániť uzemnením. To znamená, že vstupná linka sú tri linky, a to: živé vedenie, neutrálne vedenie, zemné vedenie. Plášť svietidla je spojený s uzemňovacím vodičom.

Svietidlo triedy II sa vzťahuje na svietidlo, ktoré nemá žiadne uzemňovacie vedenie a vstupné vedenie je len požiarne vedenie a neutrálne vedenie. Bezpečnostná ochrana je chránená izoláciou mimo svietidla.

Svietidlá triedy III sa vzťahujú na svietidlá, ktoré sú na nízkonapäťovom vstupe. Hlavne pre svietidlá so vstupným jednosmerným napätím pod 36V.