Globálny trend rozvoja priemyslu LED osvetlenia

2022-11-28

V procese vývoja priemyslu LED osvetlenia, ktorý postupne nahrádza tradičné osvetlenie, je produkt aj v neustálych technologických inováciách.


1. Inteligentné osvetlenie

Odkedy osvetľovací priemysel vstúpil do éry LED osvetlenia, zažil fázy „vonkajšieho tepla“, „vnútorného tepla“, „tepla žiarovky“ atď. V súčasnosti je „inteligentné teplo“ horúce ako čaj.


Smart lighting


2. Zdravé osvetlenie

 Modern scientific study of light has long made people realize that light is more than illumination.  In addition to visual functions, light and light environment play an important role in human physiology, psychology and health.  With more and more in-depth control of LED luminescence mechanism and digital control technology, spectral level control of LED lighting products has become possible.  For different lighting applications, the use of light with appropriate spectral energy distribution, so as to meet the users in the physiological, psychological, emotional, health aspects of the multi-dimensional needs, will be an important driving force for the development of LED lighting technology can not be ignored. 


Healthy lighting